FİTOTERAPİ NEDİR?

by efitoterapi.com

FİTOTERAPİ NEDİR?

Fitoterpi nedir sorusu son zamanlarda cevabı en çok merak edilen sorulardan biri halini aldı. Bunun başlıca sebepleri fitoterapinin doğal bir tedavi yöntemi olması ve ülkemizdeki devlet hastanelerinde tamamlayıcı tıp uygulamasına başlanmasıdır. Bizde sizleri fitoterapi uygulaması hakkında bilinçlendirmek için bu yazıyı kaleme aldık.

Fitoterapi kelime anlamı olarak bitkilerle tedavi anlamına gelmektedir ve bu terim ilk olarak Fransız hekim Henri Lenclerc tarafından kullanılmıştır.

Fitoterapi hastalıklardan korunmak veya tedaviyi desteklemek amacı ile etkisi kanıtlanmış bitkilerin etkin maddelerini taşıyan kısımları veya bir işlem yoluyla elde edilmiş doğal ürünleri ile hazırlanarak standardize edilmiş farmasötik formlar ve bitkisel tıbbı ürünler kullanılarak yapılan işlemdir.

İnsanlar hastalıkları tedavi etmek için bitkileri kullanmayı m.ö 3000 yıllarında akıl etmiş ve karşılığını da almıştır. Günümüzde ise fitoterapi Eczacılığın Farmakognozi ana bilim dalınca ele alınmış ve oldukça gelişmiş bir bilim dalıdır.

Modern fitoterapi uygulamalarında;

1- Bitkisel çaylar (hazır poşet çay ya da doğrudan bitkilerden hekiminizin önerdiği ölçülerde yapılacak karışımlar)

2- Gıda takviyeleri ve bitkisel ilaçlar yani hazır standardize edilmiş fitomedicine denen kapsül, hap, şurup ve damla, krem, pomat şeklinde ürünler,

3- Uçucu yağlar (aromaterapi ürünleri),

4- Tıbbi banyolar (tıbbi bitkiler veya uçucu yağların kullanımı ile hazırlanan banyolar),

5- Kozmetik ürünler kullanılır.

Fitoterapi Güvenli midir?

Fitoterapi kesinlikle güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir ancak alanında uzmanlaşmış bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Bir ürünün bitkisel ya da tamamen doğal oluşu kullanıcısına hiçbir zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Bu tedavi yöntemini tercih eden hastaların mutlaka bir uzman yardımı almaları ve internette satılan hiçbir doğal ilaç ya da kürü bir uzman tarafından reçete edilmediği sürece kullanmamaları önerilir.

Ülkemizde devlet hastanelerinde GETAT (Geleneksel-Tamamlayıcı Tıp) uygulamaları bulunmaktadır. Bu hastanelerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.  Tüm yetkilendirilmiş ruhsatlandırılmış kurumlara(kamu-özel) ise buradan ulaşabilirsiniz.

Fitoterapi ile Hangi Hastalıklar Tedavi Edilebilir?

 • Migren ve baş ağrıları,
 • Soğuk algınlığı
 • Hipertansiyon
 • Aşırı kilo
 • Kilo verememe
 • Tirioid bezi hastalıkları
 • Kemoterapi sonrası
 • Diyabet(şeker hastalığı)
 • Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
 • Depresyon, panik atak, sinir hastalıkları
 • Uykusuzluk
 • Cilt hastalıkları
 • Solunum yolları hastalıkları
 • Romatizma, Osteoporoz

Kanser Tedavisinde Fitoterapi

Kansere karşı henüz kesin ve net bir tedavi yolu bulunamamasına karşın tıp dünyasında arayışlar sürüyor. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla tüm kanser türlerine karşı yeni ilaçlar üretiyor. Kansere karşı üretilen ilaçlarda birçok doğal ürünün yer aldığı söylenirken bilim insanları ilaçların geliştirilme aşamasında bitkilerin kansere karşı etkilerine göre ayrıştırıldığını ifade ediyor.

Tek başına kanseri yenmek için yeterli etkiyi gösteremediği belirtilen bitkilerin kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleriyle birlikte uygulandığında etkili olduğu saptandı. Yani fitoterapi kanser tedavisinde tek başına yeterli değildir.

Fitoterapi uygulaması kanser tipine ve kullanılan ilaçlara göre bitkisel tedaviler değişiklik gösterebilir. Bazı bitkiler kemoterapinin etkisini arttırıp zararlarını hafifletirken bazıları tam tersi yönde etki gösterebilir. Bu tür bitkiler bir fitoterapi uzmanının reçetesi ve onkoloji uzmanınızın bilgisi dahilinde kullanılmalıdır.

Fitoterapinin Tarihi ve Ülkemizde Fitoterapi

İnsanların doğadaki bitkileri kullanarak hastalıkları tedavi etme çabaları m.ö 3000 yıllarına kadar dayanıyor. Mezopotamya bölgesinde yaşayan Sümerler, Asurlar ve Akatların hastalıkları bitkilerle tedavi ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda Çin, Hint ve Yunan tıbbında da bitkilerin yeri çok önemlidir. İslam uygarlığına baktığımızda da bitkisel tıbbın çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. İbn-i Sina’nın 1205 yılında yazdığı El Kanun fi’t tıb (tıbbın kanunu) kitabında sağaltıcı bitkilerin tanıtımı ve kullanılışına geniş yer vermiştir.

Günümüzde ise özellikle Asya ve Avrupa’da oldukça yaygın bir biçimde görülen bitkilerle tedavi ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Oysaki Türkiye florası tıbbi ve aromatik bitkiler bakımdan oldukça zengin bir ülkedir. Anadolu coğrafyası birçok kültür bitkisinin gen merkezidir ve ülkemizde yetişen tohumlu bitki tür sayısı 12.000 civarındadır. Bu sayı komşumuz olan bütün ülkelerin tohumlu bitki tür sayısından daha fazladır. Üstelik bu zengin floranın 3700 kadarıda endemik bitkilerden oluşmaktadır. Bu sayıda bizi dünyanın endemik bitki açısından en zengin ülkelerinden biri haline getirir.

Ancak ülkemiz tüm bu zenginlik ve avantajlarına rağmen bitkisel gıda, kozmetik ve ilaç hammadde üretiminde Çin, Hindistan, Almaya ve Balkan ülkelerinin çok gerisindedir. Ülkemiz geliştirilecek olan bitkisel hammaddelerle fonksiyonel gıdalar, gıda takviyeleri ve kozmetik ürünler pazarında kolaylıkla üst sıralara tırmanabilecek çeşitliliğe ve uygun potansiyele sahiptir.

Bu konuda gerekli tür çeşitliliğine, bilgi, beceri ve teknolojiye sahip olan ülkemiz bitkisel ürünlerine ve ilaçlarına sahip çıkmalı, sağlığa olan faydalarını araştırmalı ve ülke ekonomisine kazandırmalıdır.

Fitoterapi Uzmanı

Fitoterapi uzmanlık gerektiren bir bilim dalıdır ve her doktor fitoterapi uzmanı(fitoterapist, fitoterapi doktoru)  olamaz. Fitoterapist olabilmek için ilgili alanda eğitim almış olmak gerekir. Fitoterapist olmak için gerekli olan sağlık bakanlığı sertifika programları üniversitelerde ve onaylı eğitim kurumlarında sunulur. Fitoterapi uzmanınızın bu belgelere sahip olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz.

Fitoterapi ülkemizde yeteri kadar gelişmediği için fitoterapi uzmanı sayısı da halen çok azdır. Alanında uzmanlaşmış bir fitoterapi uzmanı birçok hastalığa bitkisel yöntemlerle şifa bulabilmektedir.

You may also like

Leave a Comment